Tarieven

Coaching

Intake gesprek, duur 30 minuten                                                             €25,00  

 

Coaching gesprek, duur 45 minuten                                                      €45,00  

 

Groepstraining "Ik leer leren" (incl. werkboek)                                    €182,50

 

Individuele training "Ik leer leren" (incl. werkboek)                          €295,00

 

Werkboek "Ik leer leren"                                                                                €32,50

 

 

 

 

Betaling en annulering

Een sessie duurt ongeveer 45 minuten. Na iedere sessie overleggen we of u een vervolg gesprek wenst. U krijgt na een sessie een factuur en u wordt verzocht deze direct te voldoen. Let op: Een pin automaat is WEL aanwezig. De prijs is incl. BTW.

 

De groepstraining "Ik leer leren" bestaat uit 5 lessen van  ongeveer anderhalf uur. Individuele training is ook mogelijk. Deze training bestaat dan uit 6 sessies van een uur. De prijzen zijn incl. BTW en incl. werkboek bij de groepstraining. 

 

Tijdens de training werkt uw kind uit een werkboek. Via de site www.ikleerleren.nl kunt u het werkboek bestellen. De mogelijkheid bestaat ook om het boek via mij te bestellen. U dient het bedrag dan vooraf aan mij over te maken.

 

Afspraken die niet door kunnen gaan, dient u 24 uur tevoren te annuleren. Afspraken die niet op tijd zijn geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht.

 

 

Algemene voorwaarden 

Na iedere sessie ontvangt u een factuur. U wordt verzocht deze direct te voldoen. Let op: Een pin automaat is hier niet aanwezig.

 

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, graag uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht.

 

Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleggen met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvinden. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

 

Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school of bureau jeugdzorg). Dit wordt eerst uitdrukkelijk met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Ik heb ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Ik heb geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid. 

 

Gastouderopvang

Per kind, per uur

€5,65

 

De kosten van het gastouderbureau komen hier nog overheen. Omdat de bureaukosten per gastouderbureau verschillen kunt u het beste het gastouderbureau raadplegen. Ik kan u daarbij vast helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Betaling en annulering

Voor de gastouderopvang maak ik gebruik van een urenregistratie. Aan het einde van de maand ontvangt u een mail met de gemaakte uren. Als u met de uren akkoord gaat, ontvangt u van het gastouderbureau de factuur. Deze dient u binnen 7 dagen te voldoen. Bent u vergeten te betalen, dan volgt er een herinnering.

Bij ziekte van het kind, breng ik geen uren in rekening, tenzij het kind bij de opvang is.

Mocht de opvang niet doorgaan, dan heeft u de mogelijkheid dit 24 uur van te voren af te melden. De uren breng ik dan ook niet in rekening. Opvang die niet doorgaat en niet zijn afgemeld, breng ik echter wel in rekening.

U heeft bij mij geen minimale afname. Mocht u een keer van dag willen ruilen en ik heb plek, dan is dat geen probleem. Dit graag een week van tevoren aanvragen.

U betaald uiteindelijk voor de gemaakte uren.